Obveščamo vas, da smo bili izbrani na Javnem razpisu »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – 2018«. Javna agencija SPIRIT Slovenija v sklopu razpisa tako pokrije del stroškov, ki smo jih imeli s predstavitvijo podjetja Starles d. o. o. na mednarodnem sejmu Biograd Boat Show 2018.

Naziv operacije: Biograd Boat Show 2018

Namen operacije: Namen operacije je preko sofinanciranja individualnega nastopa podjetja na mednarodnem sejmu v tujini, v letu 2018, omogočiti predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetja s tujimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišati vpetost internacionalizacije podjetja.

Rezultat operacije: Predstavitev podjetja Starles d. o. o. na mednarodnem sejmu – Biograd Boat Show ter posledično povečanje konkurenčnosti podjetja v mednarodnem prostoru.

Sofinancerji: Operacijo sofinancirata Republika Slovenija ter Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«